เครื่องชั่งคานเลื่อนดัดแปลงดิจิตอล

รุ่น พิกัด ค่าอ่านละเอียด ขนาดแท่นชั่ง
PB-300-A12 300kg 100g 39x59cm
PB-500-A12 500kg 100g 60x65cm
PB-1000-A12 1000kg 200g 75x75cm
PB-2000-A12 2000kg 500g 100x100cm
Visitors: 166,172