AND

คลิ๊กที่นี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รุ่น พิกัด ค่าอ่านละเอียด จานชั่งนำ้หนัก
GR-200 210g 0.0001g ∅85mmคลิ๊กที่นี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รุ่นพิกัดค่าอ่านละเอียดจานชั่ง
FX-200I220g0.001g∅130mm
FX-300I320g0.001g∅130mm
FX-2000I2200g0.01g∅150mm
FX-3000I3200g0.01g∅150mm
FX-3000GD3200g0.01g∅150mm
FX-2000IWP2200g0.01g∅150mm
FX-3000IWP3200g0.01g∅150mm

คลิ๊กที่นี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รุ่น พิกัด ค่าอ่านละเอียด จานชั่ง
EK-300I 300g 0.01g ∅110mm
EK-3000I 3000g 0.1g ∅133x170mm

 

Visitors: 166,150