เครื่องชั่งวัวและสุกร

  • โครงสร้างมีทั้งแบบเหล็ก และ สแตนเลส
  • สามารถ พิมพ์น้ำหนักได้
  • มีล้อสำหรับเคลื่อนย้าย
  • มีประตูเปิด/ปิด จำนวน 2 ด้าน
  • พิกัดชั่ง 500kg ค่าอ่านละเอียด 0.1kg
  • พิกัดชั่ง 1000kg ค่าอ่านละเอียด 0.2kg
Visitors: 166,152