เครื่องชั่งคานเลื่อน

ยี่ห้อ Twin Arrow
พิกัด ค่าอ่านละเอียด ขนาดแท่นชั่ง
100kg 100g 30x40cm
250kg 100g 35x54cm
500kg
100g 48x70cm
100g 48x70cm
100g 57x70cm
500g 48x70cm
500g 57x70cm
1000kg 500g 70x90cm
2000kg 500g 70x90cm
3000kg 500g 100x115cm

ยี่ห้อ Motor car
พิกัด ค่าอ่านละเอียด ขนาดแท่นชั่ง
50kg 50g 30x40cm
100kg 50g 30x40cm
300kg 100g 39x59cm
500kg 100g 60x65cm
1000kg 200g 75x75cm
2000kg 500g 100x100cm
Visitors: 166,173