เครื่องชั่งบาร์ สเกลล์

Bar scale แบบ U

พิกัด ค่าอ่านละเอียด
500kg 0.1kg
1000kg 0.2kg
2000kg 0.5kg
3000kg 0.5kg
5000kg 1kg

Bar scale แบบ I 
พิกัด ค่าอ่านละเอียด
500kg 0.1kg
1000kg 0.2kg
2000kg 0.5kg
3000kg 0.5kg
5000kg 1kg

Visitors: 166,149