เครื่องชั่งเข็ม

ยี่ห้อ VETTA

พิกัด ค่าอ่านละเอียด ขนาดแท่นชั่ง
150kg 50g 700x700m
300kg 100g 700x700m
600kg 200g 700x700m
1500kg 500g 1000x1000m

ยี่ห้อ NAGATA
รุ่น พิกัด ค่าอ่านละเอียด ขนาดแท่นชั่ง
K-120W 50kg 100g 295x390mm
K-120W 100kg 200g 295x390mm
K-120W 200kg 500g 390x530mm
K-120W 300kg 500g 425x635mm

เครื่องชั่งเข็ม ยี่ห้อ CAMRY
รุ่น พิกัด  ค่าอ่านละเอียด  ขนาดแท่นชั่ง
FD-50  50kg  100g  300x400mm
FD-100  100kg   200g 300x400mm 
FD-150  150kg   500g 300x400mm 

Visitors: 166,164