เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่

ยี่ห้อ OHAUS รุ่น T31P 
พิกัด ค่าอ่านละเอียด ขนาดแท่นชั่ง
500kg 0.1kg

1x1เมตร

1.2x1.2เมตร

1.5x1.5เมตร

2x2เมตร

2.5x2.5เมตร

1000kg 0.2kg
1500kg 0.2kg
2000kg 0.2kg,0.5kg
3000kg 0.5kg
5000kg 1kg
10000kg 1kg,2kg

 

ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น TSE-12A

พิกัด ค่าอ่านละเอียด ขนาดแท่นชั่ง
500kg 0.1kg

1x1เมตร

1.2x1.2เมตร

1.5x1.5เมตร

2x2เมตร

2.5x2.5เมตร

1000kg 0.2kg
1500kg 0.2kg
2000kg 0.2kg,0.5kg
3000kg 0.5kg
5000kg 1kg
10000kg 1kg,2kg

ยี่ห้อJADEVER รุ่น JIK-6
พิกัด ค่าอ่านละเอียด ขนาดแท่นชั่ง
500kg 0.1kg

1x1เมตร

1.2x1.2เมตร

1.5x1.5เมตร

2x2เมตร

2.5x2.5เมตร

1000kg 0.2kg
1500kg 0.2kg
2000kg 0.2kg,0.5kg
3000kg 0.5kg
5000kg 1kg
10000kg 1kg,2kg

ยี่ห้อ SDS รุ่น IDS-701

พิกัด ค่าอ่านละเอียด ขนาดแท่นชั่ง
500kg 0.1kg

1x1เมตร

1.2x1.2เมตร

1.5x1.5เมตร

2x2เมตร

2.5x2.5เมตร

1000kg 0.2kg
1500kg 0.2kg
2000kg 0.2kg
3000kg 0.5kg
5000kg 1kg
10000kg 1kg,2kg

ยี่ห้อ SDS รุ่น IDS-701P
พิกัด ค่าอ่านละเอียด ขนาดแท่นชั่ง
500kg 0.1kg

1x1เมตร

1.2x1.2เมตร

1.5x1.5เมตร

2x2เมตร 2

.5x2.5เมตร


1000kg 0.2kg
1500kg 0.2kg
2000kg 0.2kg,0.5kg
3000kg 0.5kg
5000kg 1kg
10000kg 1kg,2kg

ยี่ห้อ DIGI รุ่น DI-81
พิกัด ค่าอ่านละเอียด ขนาดแท่นชั่ง
500kg 0.1kg

1x1เมตร

1.2x1.2เมตร

1.5x1.5เมตร

2x2เมตร

2.5x2.5เมตร


1000kg 0.2kg
1500kg 0.2kg
2000kg 0.2kg,0.5kg
3000kg 0.5kg
5000kg 1kg
10000kg 1kg,2kg
Visitors: 166,173