เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดเล็ก

 ยี่ห้อOHAUS

รุ่น พิกัด ค่าอ่านละเอียด ขนาดแท่นชั่ง
T31P 15kg 0.002kg 28x28cm
T31P 30kg 0.005kg 40x50cm
T31P 60kg 0.01kg 40x50cm
T31P 150kg 0.02kg 40x50cm
T31P 300kg 0.05kg 50x60cm,70x80cm,80x80cm
T31P 600kg 0.1kg 60x70cm,70x80cm,80x80cm

 


 ยี่ห้อ ZEPPER

รุ่น พิกัด ค่าอ่านละเอียด ขนาดแท่นชั่ง
TSE-12A 15kg 0.002kg 28x28cm
TSE-12A 30kg 0.005kg 40x50cm
TSE-12A 60kg 0.01kg 40x50cm
TSE-12A 150kg 0.02kg 40x50cm
TSE-12A 300kg 0.05kg 50x60cm,70x80cm,80x80cm
TSE-12A 600kg 0.1kg 60x70cm,70x80cm,80x80cm

 ยี่ห้อ JADEVER JIK-6

รุ่น พิกัด ค่าอ่านละเอียด ขนาดแท่นชั่ง
JIK-6 15kg 0.002kg 28x28cm
JIK-6 30kg 0.005kg 40x50cm
JIK-6 60kg 0.01kg 40x50cm
JIK-6 150kg 0.02kg 40x50cm
JIK-6 300kg 0.05kg 50x60cm,70x80cm,80x80cm
JIK-6 600kg 0.1kg 60x70cm,70x80cm,80x80cm

 

 ยี่ห้อ SDS

รุ่น พิกัด ค่าอ่านละเอียด ขนาดแท่นชั่ง
IDS-701 15kg 0.002kg 28x28cm
IDS-701 30kg 0.005kg 40x50cm
IDS-701 60kg 0.01kg 40x50cm
IDS-701 150kg 0.02kg 40x50cm
IDS-701 300kg 0.05kg 50x60cm,70x80cm,80x80cm
IDS-701 600kg 0.1kg 60x70cm,70x80cm,80x80cm

 ยี่ห้อ SDS

รุ่น พิกัด ค่าอ่านละเอียด ขนาดแท่นชั่ง
IDS-701P 15kg 0.002kg 28x28cm
IDS-701P 30kg 0.005kg 40x50cm
IDS-701P 60kg 0.01kg 40x50cm
IDS-701P 150kg 0.02kg 40x50cm
IDS-701P 300kg 0.05kg 50x60cm,70x80cm,80x80cm
IDS-701P 600kg 0.1kg 60x70cm,70x80cm,80x80cm

 ยี่ห้อ DIGI

รุ่น พิกัด ค่าอ่านละเอียด ขนาดแท่นชั่ง
DI-81 15kg 0.002kg 28x28cm
DI-81 30kg 0.005kg 40x50cm
DI-81 60kg 0.01kg 40x50cm
DI-81 150kg 0.02kg 40x50cm
DI-81 300kg 0.05kg 50x60cm,70x80cm,80x80cm
DI-81 600kg 0.1kg 60x70cm,70x80cm,80x80cm

Visitors: 166,172