เครื่องชั่งห้องแลป

ยี่ห้อ OHAUS

*ตัวเลข LCD Large LCD display

*โปรแกรม:Tare,Units อื่นๆ รวมถึงนับจำนวน(Counting)

*พลังงาน:ใช้ไฟ AC 220V. โดยผ่าน Adaptor

 

รุ่น พิกัดกำลัง ค่าอ่านละเอียด จานชั่งน้ำหนัก
PA2102 2100g 0.01g ∅180mm
PA4102 4100g 0.01g ∅180mm
PA413 410g 0.001g ∅180mm
PA214 210g 0.1mg ∅180mm

 

ยี่ห้อ OHAUS

*ตัวเลข LCD Large LCD display

*โปรแกรม:Tare,Unit อื่นๆ รวมถึงนับจำนวน (Counting)

*มีโหมด Animal Weighing, Underhook function

*อุปกรณ์เสริม RS-232 Interfacer พลังงาน ไฟAC220Vผ่าน Adaptor

รุ่น พิกัดกำลัง ค่าอ่านละเอียด จานชั่งนำ้หนัก
SPS 202 200g 0.01g ∅120mm
SPS 402 400g 0.01g ∅120mm
SPS 2001 2000g 0.1g 142x165mm
SPS 4001 4000g 0.1g 142x165mm

ยี่ห้อ AND

*ตัวเลข Vacumm Fluorescent Display (VFD)

*โปรแกรม Tare,Unit อื่นๆ รวมถึงนับจำนวน(Counting)

*มีโหมด Animal Weighing,Underhook function

*อุปกรณ์มาตรฐาน RS-232C Interface

*พลังงาน ไฟAC 220V ต่อผ่าน Adator

รุ่น พิกัดกำลัง ค่าอ่านละเอียด จานชั่งน้ำหนัก
GF-300 310g 0.001g 128x128mm
GX-600 610g 0.001g 128x128mm
GF-1000 1100g 0.001g 128x128mm
Gx-1000 1100g 0.001g 128x128mm
GF-3000 3100g 0.01g 165x165mm
GF-6100 6100g 0.01g 165x165mm
GX-6100 6100g 0.01g 165x165mm

ยี่ห้อ AND

*ตัวเลข Vacumm Fluorescent Display (VFD)

*โปรแกรม:Trae,Units อื่นๆ รวมถึงนับจำนวน(Counting)

*มีโหมดAnimal Weighing,Underhook function

*อุปกรณ์มาตรฐาน RS-232C Interface

*ใช้ไฟAC 220V ต่อผ่าน Adaptor

รุ่น พิกัด ค่าอ่านละเอียด จานชั่งน้ำหนัก
RG-200 200g 0.0001g ∅85mm

 

ยี่ห้อ AND

*ตัวLCD สีดำ 16.0mm พร้อม Backlight สีเขียวเรืองแสง

*พร้อมโปรแกรม :Tare,Units 

*ใช้ไฟAC-220v ต่อ ผ่าน Adaptor

*อุปกรณ์มาตรฐาน RS-232C สำหรับเชื่อมต่อกับ External display,Computer

รุ่น พิกัดกำลัง ค่าอ่านละเอียด จานชั่งน้ำหนัก
EK-300i 300g 0.01g ∅110mm
EK-3000i 3000g 0.1g 133x170mm

ยี่ห้อ ADAM

*Internal Calibration สามารถเลือกเป็น External Cal ได้

*สามารถกำหนดเวลาเตือนผู้ใช้ทำ Calibrate(ทุก 1-24ชั่วโมง)

*หักภาชนะได้ 100%

*Backlit LCD display with dual digits (24mm high)

*โปรแกรม Tare,Unitอื่นๆ,Counting,Animal รวม 18มาตรา

*มีโหมด Percentage,Underhook function-density/specific gravity

*เลือกภาษาได้ 4ภาษา English,French,German,Spanish

*อุปกรณ์มาตรฐานRS-232 Interface

*แสดงวันที่และเวลา

*ใช้ไฟ AC-200V ต่อผ่าน Adaptor

*Auto Power off 1-9นาที เพื่อประหยัดพลังงาน(เลือกได้)

รุ่น พิกัดกำลัง ค่าอ่านละเอียด จานชั่งน้ำหนัก
PW254 250g 0.0001g ∅90mm

 


ยี่ห้อ ADAM

*หักภาชนะได้100%

*Backlit LCD display (16mm high)

*โปรแกรม:Tare,Units อื่นๆ,Percentage,Counting

*ใช้ไฟAC220V ต่อผ่าน Adaptor,Rechargeable battery 8-24ชม.

*อุปกรณ์มาตรฐาน RS-232 Interface,USB Interface

*Auto Power off 1-9 นาที เพื่อประหยัดพลังงาน(เลือกได้)

รุ่น พิกัดกำลัง ค่าอ่านละเอียด จานชั่งน้ำหนัก
HCB302 300g 0.01g ∅120mm
HCB602H 600g 0.01g ∅120mm
HCB1002 1000g 0.01g ∅120mm
HCB3001 3000g 0.01g ∅120mm

ยี่ห้อ ADAM

*EXternal Calibration, เซทเตือนผู้ใช้ทำ Calibrate (ทุก1-24ชม.)

*หักภาชนะได้ 100%

*Backlit LCD display with dual digits (24mm high)

*โปรแกรม:Tare,Unit อื่นๆ,Counting,Check Weighing

*มีโหมดPercentage,Underhook function-density/specific gravity

*แสดงวันที่และเวลา

*อุปกรณ์มาตรฐาน RS-232 Interface

*ใช้ไฟAC-200V ต่อผ่าน Adaptor,Rechargeable battery 20ชม.

*Auto Power off 1-9 นาทีเพื่อประหยัดพลังงาน(เลือกได้)

รุ่น พิกัดกำลัง ค่าอ่านละเอียด จานชั่งน้ำหนัก
PGL203 200g 0.001g 145x125mm
PGL2002 2000g 0.01g 192x192mm
PGL8001 8000g 0.1g 192x192mm

 

 

 

 

 

Visitors: 166,152