เครื่องชั่งรถบรรทุก เราทำให้ท่านแบบครบวงจร ตั้งแต่งานตีเข็มยันห้องชั่ง

 

เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบลอยหน้าปูน

พิกัด ค่าอ่านละเอียด ขนาดแท่นชั่ง
60ton 10kg 3x18m
80ton 10kg 3x18m
100ton 10kg 3x18m

 


 

เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบลอยหน้าเหล็ก

พิกัด ค่าอ่านละเอียด ขนาดแท่นชั่ง
60ton 10kg 3x18m
80ton 10kg 3x18m
100ton 10kg 3x18m

 


 

เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบเสมอพื้นหน้าปูน

พิกัด ค่าอ่านละเอียด ขนาดแท่นชั่ง
60ton 10kg 3x18m
80ton 10kg 3x18m
100ton 10kg 3x18m

 


 

เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบเสมอพื้นหน้าเหล็ก

พิกัด ค่าอ่านละเอียด ขนาดแท่นชั่ง ขนาดแท่นชั่ง ขนาดแท่นชั่ง
40ton 5kg,10kg 3x8m 3x9m -
50ton 10kg 3x8m 3x9m -
60ton 10kg - 3x9m 3x18m
80ton 10kg - - 3x18m
100ton 10kg - - 3x18m

 


 

เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบเสมอพื้นหน้าปูน

พิกัด ค่าอ่านละเอียด ขนาดแท่นชั่ง ขนาดแท่นชั่ง
40ton 5kg,10kg 3x8m  3x9m
50ton 10kg  3x8m  3x9m
60ton 10kg  3x9m

 

เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบลอยหน้าปูน

พิกัด ค่าอ่านละเอียด ขนาดแท่นชั่ง ขนาดแท่นชั่ง
40ton 5kg,10kg 3x8m 3x9m
50ton 10kg 3x8 3x9m
60ton 10kg - 3x9m

 


 

Visitors: 166,150