รูปแท่นชั่งที่ติดตั้งให้ลูกค้าใช้งานอยู่

รูปแท่นชั่งรถบรรทุกที่ลูกค้าใช้งานอยู่(บางส่วน)
Visitors: 118,418